IFRAME SYNC

Bắc Giang: 11 tổ chức đoàn, hội mới được thành lập tại các doanh nghiệp ngoài nước nhà nước

Xác định trong công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; ngay từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, chú trọng đoàn kết tập hợp thanh niên tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trao quyết định thành lập chi đoàn (Việt Yên)

Theo báo cáo tổng hợp từ Văn phòng Tỉnh đoàn, trong năm qua, tổ chức đoàn các cấp đã thành lập được 11 tổ chức Đoàn, Hội tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Trong đó, cụ thể: Việt Yên thành lập 02 chi hội với 14 hội viên; Lạng Giang thành lập 01 chi hội với 15 hội viên; Yên Dũng thành lập 02 chi hội với 10 hội viên; Tân Yên thành lập 02 chi đoàn, chi hội với 54 đoàn viên, hội viên, Hiệp Hòa thành lập 01 chi hội với 20 hội viên…

Bên cạnh đó, cấp bộ đoàn toàn tỉnh tiếp tục thành lập mới các câu lạc bộ theo sở thích, ngành nghề; tăng cường tập hợp đoàn kết thanh niên thông qua các câu lạc bộ tổ, đội, nhóm thanh niên tham gia các hoạt động an sinh xã hội do tổ chức Đoàn, Hội phát động. Trong năm, toàn tỉnh đã thành lập mới được 106 câu lạc bộ theo sở thích, thành lập mới và duy trì 32 chi đoàn va chi hội doanh nghiệp, 28 câu lạc bộ ly nông bất ly hương và 19 câu lạc bộ nhà trọ thanh niên công nhân và hơn 450 đội thanh niên đảm bảo an ninh khu.

Điểm nhấn, trong năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam 03 hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên công nhân: Ngày hội tháng Năm hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2023 tại Khu công nghiệp Vân Trung (Việt Yên) với tổng nguồn lực vận động hỗ trợ khoảng hơn 100 triệu đồng; Liên hoan các CLB thanh niên công nhân tại Khu Công nghiệp Quang Châu (Việt Yên); chỉ đạo 10 huyện, thành đoàn tổ chức Ngày hội, chương trình đồng hành cùng thanh niên công nhân.

Nguồn: tỉnh Đoàn Bắc Giang

————-

  • Fanpage:

https://www.facebook.com/NhipSongTre01

https://www.facebook.com/thanhnienso1/

https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/

  • Youtube:

https://www.youtube.com/@musicfair3679

https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448

————-

Hotline: 036 737 58 58

Email: thanhthieunhimedia@gmail.com

————-

#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

 

 

IFRAME SYNC