IFRAME SYNC

Bắc Giang: Lan tỏa phong trào “3 trách nhiệm” trong đoàn viên thanh niên

Phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ, công chức trẻ do Trung ương Ðoàn phát động từ năm 2009 nhằm khích lệ đoàn viên, thanh niên đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội với 03 nội dung: Trách nhiệm với công việc; trách nhiệm với nhân dân; trách nhiệm với chính mình.

Những năm qua, phong trào “3 trách nhiệm” được BTV Huyện đoàn Yên Thế triển khai có hiệu quả, được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện và cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, tạo được những kết quả đáng ghi nhận và đã phát huy vai trò xung kích của cán bộ, công chức, viên chức trẻ tại tại cơ quan, đơn vị, cũng như đáp ứng nguyện vọng tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện.

Đoàn viên chi đoàn khối Chính quyền tham gia lớp học trung cấp lý luận chính trị

Đoàn viên Đoàn TN Công an huyện hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Đoàn viên chi đoàn Trung tâm y tế huyện thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân

Có thể khẳng định, phong trào “3 trách nhiệm” đã trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, công chức trẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công việc, tham gia hiệu quả công tác cải cách hành chính, nêu cao ý thức hết lòng phục vụ nhân dân. Phong trào cũng góp phần nâng cao nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý thức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trẻ có tài, có đức, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Nguồn: trang Thông tin điện tử tỉnh Đoàn Bắc Giang

————-

  • Fanpage:

https://www.facebook.com/NhipSongTre01

https://www.facebook.com/thanhnienso1/

https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/

  • Youtube:

https://www.youtube.com/@musicfair3679

https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448

————-

Hotline: 036 737 58 58

Email: thanhthieunhimedia@gmail.com

————-

#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

 

IFRAME SYNC