IFRAME SYNC

Bắc Giang: Tầm nhìn phát triển tổ chức đoàn, hội tại các khu, cụm công nghiệp tỉnh đến năm 2030

Thanh niên công nhân là lực lượng chủ yếu trong các doanh nghiệp (DN) tại các khu, cụm công nghiệp. Đây là nguồn lực rất lớn để thành lập tổ chức đoàn, hội, tập hợp đoàn viên, hội viên, phát huy sức mạnh đoàn kết, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Tuy nhiên, số DN thành lập cơ sở đoàn, hội ở khu vực này đạt thấp. 

Những năm gần đây, số lượng DN ngoài nhà nước đầu tư vào địa bàn tỉnh ngày càng tăng với quy mô sản xuất lớn, thu hút nhiều lao động trẻ trong và ngoài tỉnh. Việc phát triển tổ chức đoàn, hội trong các DN được T.Ư Đoàn Thanh niên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm và ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo.

Đại diện Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh trao quyết định thành lập Câu lạc bộ Thể thao Công ty TNHH Luxshare-ICT (Vân Trung) và Chi đoàn Công ty TNHH Youngone Bắc Giang (huyện Việt Yên).

Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 165-NQ/TU ngày 21/9/2021 về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn và đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Nghị quyết đặt ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ tập hợp thanh niên trong tổ chức đoàn đạt ít nhất 65%; phấn đấu thành lập tổ chức đoàn, hội tại các KCN.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu với BTV Tỉnh ủy ban hành Đề án tập hợp công nhân lao động và phát triển đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị – xã hội tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (sau đây gọi là là Đề án số 19-ĐA/TU ngày 27/10/2023 của BTV Tỉnh ủy). 

Tháo gỡ những khó khăn trên, Tỉnh đoàn đã tham mưu đảm nhận xây dựng phần mềm Zalo mini app và website “Công nhân Bắc Giang”. Ứng dụng này thường xuyên cập nhật thông tin về việc làm, tuyển dụng lao động, sức khoẻ, đời sống, nhà trọ, các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao, chương trình mua sắm giảm giá, các địa chỉ ăn uống bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, tư vấn pháp luật, giải đáp 24/7.

Khu vực trò chơi của Gian hàng công nhân

Đến năm 2030, Tỉnh đoàn xây dựng và đánh giá mô hình thí điểm Đoàn thanh niên Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh gồm cán bộ biệt phái và hợp đồng cán bộ chuyên trách theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP và phát triển mạng lưới cộng tác viên. Tổ chức 12 hoạt động hội thao, hội diễn văn nghệ cho thanh niên công nhân tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xây dựng tuyến phố tổ chức sự kiện dành cho công nhân, định kỳ hằng quý diễn ra các hoạt động biểu diễn văn hóa văn nghệ, giao lưu kết nối. Hướng dẫn các cơ sở đoàn tổ chức các phong trào thi đua gắn với hoạt động sản xuất tại DN. Với các giải pháp trên, toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2030 sẽ thành lập ít nhất 150 chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm tại các khu, cụm công nghiệp, thu hút khoảng 20 nghìn công nhân và lao động trẻ.

Nguồn: tỉnh Đoàn Bắc Giang

————-

  • Fanpage:

https://www.facebook.com/NhipSongTre01

https://www.facebook.com/thanhnienso1/

https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/

  • Youtube:

https://www.youtube.com/@musicfair3679

https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448

————-

Hotline: 036 737 58 58

Email: thanhthieunhimedia@gmail.com

————-

#nhipsongtre#thanhnienso#musicfair

 

IFRAME SYNC