IFRAME SYNC

Bắc Ninh: Đại hội của chuyển đổi số

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Nguồn: tỉnh Đoàn Bắc Ninh

————-

  • Fanpage:

https://www.facebook.com/NhipSongTre01

https://www.facebook.com/thanhnienso1/

https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/

  • Youtube:

https://www.youtube.com/@musicfair3679

https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448

————-

Hotline: 036 737 58 58

Email: thanhthieunhimedia@gmail.com

————-

#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

 

IFRAME SYNC