IFRAME SYNC

Bài tập thực hành phỏng vấn – Nhóm 3M

Để có thể có thêm những kỹ năng truyền thông phù hợp với sự phát triển của xã hội hiện đại, mỗi học sinh trong lực lượng nòng cốt của trường THPT Phan Đình Phùng, thành phố Hà Nội cũng đã phải thực hành và trau dồi kiến thức về các loại hình truyền thông, tự mình xây dựng những sản phẩm truyền thông cụ thể.

Mời quý vị cùng theo dõi một bài tập phỏng vấn của chính các bạn trong lực lượng nòng cốt đã thực hiện.
————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
● Website:

Trang chủ


https://www.vivote.vn/
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

IFRAME SYNC