IFRAME SYNC

Beat chuẩn Ca khúc chính thức của ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Ca khúc Sứ mệnh Thanh Niên, Lời Quản Văn Hải, Nhạc của Quang Huy.

Đây là ca khúc đạt giải nhất cuộc vận động sáng tác ca khúc truyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, bài hát đã vượt qua 131 ca khúc của 126 tác giả chuyên nghiệp và không chuyên, từ 43 địa phương trên cả nước để được lựa chọn làm ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Ca khúc sẽ trở thành thách thức bắt buộc trong cuộc thi cover Giai điệu tuổi trẻ, đồng thời nhân dịp này Trung ương Đoàn sẽ vận động các nghệ sỹ nổi tiếng biểu diễn ca khúc chính thức của Đại hội, nhằm biểu diễn mẫu, để thanh niên áp dụng trọng các hoạt động cộng đồng.

Thông qua ca khúc sẽ tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước về sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tuổi trẻ Việt Nam. Đồng thời, cổ vũ tinh thần thi đua xung kích, sáng tạo của thanh niên trong thực hiện phong trào, công trình, phần việc thiết thực và tuổi trẻ cả nước chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

————-

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII sẽ được tổ chức trong tháng 12/2022 tại Hà Nội, với các nhiệm vụ chính như sau:

* Tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027.

* Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

* Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 – 2027.

* Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn, thông qua Điều lệ Đoàn sửa đổi (nếu có)

—————-

● Fanpage: https://www.facebook.com/MusicFairYoutube

● Youtube: https://bit.ly/MusicFair2

————-

#musicfair #inthespotlight #mythanh #truyenthongthanhthieunhi #sumenhthanhnien

IFRAME SYNC