Bình Định: Tổ chức thành công Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam xã Bình Tân, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Vừa qua, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Bình Tân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam huyện lựa chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 – 2029.


Với khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh – Tiên phong – Đổi mới – Sáng tạo”, sau 2 phiên làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội đã hiệp thương chọn cử 13 anh, chị vào Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Bình Tân khoá VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Anh Huỳnh Công Tuấn tái cử chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Bình Tân khóa VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đồng thời, Đại hội đã hiệp thương Đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Tây Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 05 anh, chị và 01 đại biểu dự khuyết.


Thành công của Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam xã Bình Tân là tiền đề để Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam huyện Tây Sơn chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Tây Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029.


Nguồn: tỉnh Đoàn Bình Định

————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1/
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448

————-
Hotline: 036 737 58 58
Email: thanhthieunhimedia@gmail.com
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair