82

Bộ LĐTBXH và Trung ương Đoàn ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2025

Chương trình sẽ tập trung vào có 8 nội dung trong các lĩnh vực lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp; an sinh, trợ giúp xã hội; lĩnh vực trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội.
Thông qua chương trình này sẽ tạo cơ chế phối hợp thường xuyên, xuyên suốt từ trung ương đến cơ sở, phát huy mạnh mẽ vai trò của Đoàn thanh niên và nghành lao động thương binh và xã hội trong quá trình triển khai các nhiệm vụ.
—————–
Chương trình được sản xuất bởi Truyền hình Thanh niên, đăng tải trên các kênh thông tin liên quan của Truyền hình Thanh niên mỗi tuần.
Xem thêm các video thông tin bổ ích của Truyền hình Thanh niên tại các kênh thông tin sau:
● Fanpage Truyền hình Thanh niên: https://www.facebook.com/GT.tonghop1/
● Trang Youtube Truyền hình Thanh niên: http://bit.ly/truyenhinhthanhnien
——————–
#THTN_Chuyểnđộng #THTN #TruyềnHìnhThanhNiên #THTN_PhátsóngVTV1 #THTN_Cẩmnang #HòhẹnvớiĐoàn
#Livestream #ThanhniênChuẩn #Nhânvật #Giảitrí #Âmnhạc #Cuộcthi #Tôithayđổi.