Bồi đắp lý tưởng, sống có trách nhiệm cho đoàn viên thanh niên

Tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đã tổ chức “Lễ dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm” anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng – người đoàn viên đầu tiên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, đã dâng trọn tuổi thanh xuân cho lý tưởng cách mạng, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trong suốt những năm qua, noi gương anh Lý Tự Trọng, tuổi trẻ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã bồi đắp lý tưởng, sống có trách nhiệm với gia đình, với xã hội, với đất nước. Tiếp tục học tập và làm theo lời Bác thông qua những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực hằng ngày gắn với công việc, đời sống, qua đó góp phần hình thành lớp thanh niên thời kỳ mới có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực sự là “trường học xã hội chủ nghĩa” của thanh niên, nơi đào tạo, rèn luyện những nhà khoa học trẻ tuổi.

Cùng trong hoạt động này, tuổi trẻ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổng dọn vệ sinh môi trường khu vực khuôn viên Đài tưởng niệm. Qua đó nhằm giáo dục cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân ý thức vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan môi trường sống.

————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1/
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
————-
Hotline: 036 737 58 58
Email: thanhthieunhimedia@gmail.com
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair