IFRAME SYNC

Chính sách việc làm cho thanh niên

Giải quyết việc làm cho người lao động nói chung và thanh niên nói riêng là một trong những mục tiêu hàng đầu của Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo vấn đề an sinh xã hội.

Đảng Nhà nước cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ thanh niên trong lĩnh vực việc làm, Luật Thanh niên năm 2020 cũng đã quy định quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong lao động trong đó có ghi rõ: Thanh niên lao động để lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng đất nước; Nâng cao trình độ nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ; Xung kích thực hiện các chương trình phát triển kinh tế – xã hội ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

IFRAME SYNC