IFRAME SYNC

Anh Lê Quốc Phong gặp mặt cán bộ Hội Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khu vực Hà Nội

Buổi gặp mặt là cuộc nói chuyện thân mật về những khó khăn khi hoạt động Hội Sinh viên trong thời buổi hiện đại và vai trò của những cán bộ là then chốt trong việc trở thành bạn đồng hành của sinh viên trong quãng thời gian học Đại học này. Đồng thời, cũng vẫn còn nhiều trăn trở được các bạn chia sẻ về cơ hội việc làm, cải thiện các kỹ năng giao tiếp xã hội hay nên có nhiều hoạt động dành cho sinh viên hơn nữa.

IFRAME SYNC