IFRAME SYNC

Cùng Đức Việt trở thành trạng nguyên tuổi 13

Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn giúp các em học sinh có thêm kiến thức về văn hóa, kỹ năng sống, thêm hiểu biết và yêu mến truyền thống hiếu học cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là dịp để các em thể hiện và nâng cao khả năng của bản thân qua các vòng thi không chỉ bằng lý thuyết mà còn là cách ứng xử trước các tình huống thực tế của xã hội đang trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa hiện nay.

IFRAME SYNC