IFRAME SYNC

Đoàn khối Doanh nghiệp TW tổ chức Hội thi trên Internet

Với chủ đề “Tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, 6 bài học lý luận chính trị và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trên mạng Internet”, chỉ trong vòng 20 ngày đã có hơn 9000 thí sinh toàn khối đăng kí tham gia. Hình thức thi này đã mang lại nhiều kết quả tốt, thu hút đông đảo cán bộ Đoàn viên thanh niên và người lao động tham gia vượt ngoài dự kiến của Ban tổ chức.

IFRAME SYNC