IFRAME SYNC

Hội thi cán bộ Đoàn giỏi năm 2018 khu vực Tân Sơn Nhất

Hội thi là cơ hội để cán bộ Đoàn giao lưu học hỏi, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn vào phong trào thanh niên tại đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ và tổ chức cơ sở Đoàn. Đây cũng là dịp các cấp bộ Đoàn rà soát và đánh giá tình hình, chất lượng cán bộ Đoàn, từ đó có tham mưu cho cấp Ủy trong việc lựa chọn, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ.

IFRAME SYNC