IFRAME SYNC

Hội thi Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng

Do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Học viện Tài chính phối hợp triển khai, hội thi là môi trường để sinh viên vừa có thể trải nghiệm nghiên cứu định lượng trong lĩnh vực kinh tế, tài chính ngay từ những năm đầu Đại học, vừa có cơ hội áp dụng các mô hình toán học, mô hình kinh tế lượng, các phần mềm tin học để giải quyết các bài toán kinh tế xã hội. Đây cũng là một hoạt động thường niên góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứ khoa học trong sinh viên các nhà trường.

IFRAME SYNC