IFRAME SYNC

Bí thư thứ nhất TW Đoàn đối thoại với cán bộ, hội viên Hội SVVN

Trong buổi đối thoại anh Lê Quốc Phong đã lắng nghe những vấn đề và giải đáp những thắc mắc của cán bộ hội viên, cũng như chia sẻ về câu chuyện nắm bắt tình hình thanh niên hiện nay. Anh cũng nói về cách thức để tận dụng tấm gương sinh viên thanh niên điển hình một cách thật thông minh và để cho sinh viên các trường noi theo.

IFRAME SYNC