IFRAME SYNC

Trồng 400 cây ăn quả ở khu di tích lịch sử Kim Đồng

Đây là công trình không chỉ mang màu xanh đến khu di tích mà còn mang ý nghĩa giáo dục về một tinh thần đoàn kết vì một Việt Nam xanh. Trung ương Đoàn cũng hỗ trợ cho đội tình nguyện những thiết bị, dụng cụ cần thiết để thực hiện công việc khó khăn này.

IFRAME SYNC