IFRAME SYNC

Khai mạc hè – Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2018

Với mục tiêu “Vì cuộc sống an toàn lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”, tháng hành động tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cả xã hội và gia đình trong việc giúp đỡ, bảo vệ, chăm sóc, phòng chống tai nạn của trẻ em. Vì một tương lai tươi sáng cho các em thiếu nhi, công tác bảo vệ thiếu nhi nhi đồng là việc làm cấp thiết mà các cấp bộ đều phải lưu ý và hành động triệt để.

IFRAME SYNC