IFRAME SYNC

Khởi công sân chơi thiếu nhi và vườn hoa Thanh niên – Mỹ Đức

Từ một khoảng đất trống cỏ dại mọc đầy và hay tắc mỗi khi đến giờ tan trường, việc khởi công này hứa hẹn sẽ mang lại một sân chơi cho các em học sinh, đồng thời giải quyết việc ùn tắc do hạn chế chỗ đỗ, dừng xe của phụ huynh khi đón con em tan học. Với sự góp sức của 120 Đoàn viên Thanh niên trong xã tham gia đóng góp ngày công, dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong 5 ngày kể từ ngày khởi công.

IFRAME SYNC