Ngày chủ nhật xanh – Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 2018

Hưởng ứng chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilong” của Ngày chủ nhật xanh, các túi thân thiện với môi trường đã được phát cho người dân, đây là sản phẩm sinh học phân hủy hiệu quả và an toàn. Các Đoàn viên Thanh niên cũng đã triển khai hoạt động bóc xóa các tờ rơi rao vặt trái phép và vệ sinh Con đường gốm sứ. Đây là hoạt động thiết thực để Thủ đô ta trở nên Sáng – Xanh – Đẹp.