IFRAME SYNC

Ngày hội IP DAY 2018

Với chủ đề “Tiếp sức cho những thay đổi: Phụ nữ với hoạt động đổi mới sáng tạo”, IP Day 2018 mang tới thông điệp về sự đóng góp của phụ nữ đối với thế giới dù còn khiêm nhường nhưng đang ngày càng mạnh mẽ hơn. Bên cạnh nhưng thiên chức của một người mẹ, người vợ, họ vẫn đang ngày đêm miệt mài nghiên cứu sáng tạo có ích mang lại ý nghĩa to lớn cho xã hội và đất nước.

IFRAME SYNC