IFRAME SYNC

Ra mắt bộ ba cuốn sách quản trị nhân sự dành cho người trẻ

“Lãnh đạo và Quản trị nhân tài” là bộ 3 cuốn sách quản trị nhân sự hàng đầu thế giới được Tạp chí Kinh doanh Harvard xuất bản. Tiến sĩ Lê Thẩm Dương cũng đã tham gia buổi lễ ra mắt sách và nhận xét, đây là cuốn sách rất hợp để áp dụng và phải áp dụng ở Việt Nam vì mang tính quy luật, rất nguyên lý, và giống như một cuốn sách giáo khoa trong lĩnh vực này vậy.

IFRAME SYNC