IFRAME SYNC

Ra mắt Cổng thông tin ngân hàng sáng tạo

Cổng thông tin là giải pháp cụ thể tạo môi trường cho thanh thiếu nhi sáng tạo, đồng thời nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trên cơ sở ứng dụng công nghệ 4.0. Đây là nơi tiếp nhận các ý tưởng sáng kiến của thanh thiếu niên và tạo dựng các cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo trong thanh thiếu niên.

IFRAME SYNC