IFRAME SYNC

Ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018

Mục tiêu trong chiến dịch này của tỉnh Đoàn Nghệ An là lập ra 43 Đội tình nguyện để triển khai thực hiện 2 công trình thanh niên cấp tỉnh, 30 công trình cấp huyện, 500 công trình thanh niên cơ sở. Các hoàn cảnh khó khăn cũng được tặng quà hỗ trợ, thăm khám và phát thuộc miễn phí, đồng thời trao tặng sân chơi cho các em thiếu nhi.

IFRAME SYNC