IFRAME SYNC

Sống trách nhiệm – Sống OK

Đây là chương trình có nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục giúp cho các bạn trẻ phát huy tính chủ động sáng tạo về sức khỏe sinh sản, phòng chống nạo phá thai, phòng chống HIV/AIDS, sống có trách nhiệm với sức khỏe của bản thân mình và người xung quanh. Tại đây, các chuyên gia về sinh sản cũng đã có những chia sẻ kiến thức bổ ích, giúp mọi người hiểu hơn về phương pháp phòng tránh cần thiết và an toàn.

IFRAME SYNC