IFRAME SYNC

Tập huấn hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp 2018

Mục đích của buổi tập huấn là hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, cung cấp các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, lập nghiệp trong các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và hướng dẫn thí sinh viết đề án khởi nghiệp cho cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên nông thôn lần thứ nhất”. Đây là hoạt động thiết thực nhằm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

IFRAME SYNC