IFRAME SYNC

Thi sáng tác biểu trưng và ca khúc tuyên truyền Đại hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X

Buổi họp đã nêu ra tiêu chí cần thiết và thời gian bắt buộc đối với những tác phẩm dự thi, bao gồm: sáng tác biểu trưng tuyên truyền Đại hội X Hội Sinh viên Việt Nam phải thể hiện được ý nghĩa của Đại hội và hoài bão của sinh viên trong thời đại mới; sáng tác ca khúc về sinh viên Việt Nam phải khích lệ phong trào sinh viên 5 tốt, phản ánh sinh động cuộc sống học tập và rèn luyện của sinh viên.

IFRAME SYNC