IFRAME SYNC

Trao giải báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018

Các tác phẩm dự thi năm 2018 đã đi sâu và phản ánh đa dạng các phong trào hoạt động, các chương trình Đề án, bám sát Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Nhiều vấn đề có tính định hướng, giáo dục thanh niên, gợi mở để tổ chức Đoàn các cấp tìm ra các giải pháp hiệu quả, phù hợp thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

IFRAME SYNC