IFRAME SYNC

Trao giải thưởng Báo chí viết về trẻ em 2018

“Giải thưởng báo chí về trẻ em 2018” có ý nghĩa như một dấu mốc trong Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam từ năm 2016 – 2018. Đây cũng là cơ sở để hai bên tiếp tục có sự phối hợp tốt hơn nhằm phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về những vấn đề, thách thức mà trẻ em Việt Nam và cộng đồng đang phải đối mặt; đồng thời nâng cao nhận thức về quyền trẻ em mà mỗi chúng ta có trách nhiệm, nghĩa vụ phải bảo vệ.

IFRAME SYNC