IFRAME SYNC

Trên 800 vị trí tuyển dụng tại ngày hội việc làm 2018

Đây là cơ hội để sinh viên gặp gỡ các nhà tuyển dụng, bổ sung những kiến thức liên quan đến các cơ quan, doanh nghiệp và nhu cầu của xã hội, thể hiện năng lực bản thân, trải nghiệm và định hướng cho nghề nghiệp trong tương lai. Thông qua Ngày hội việc làm, nhiều sinh viên tìm được cơ hội thực tập, kiến tập, đặc biệt là nhiều sinh viên năm cuối có thể tìm được việc làm phù hợp và được tuyển dụng

IFRAME SYNC