Đại hôi Đoàn toàn quốc XII ngày thứ nhất

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã mở đầu bằng hoạt động Báo công trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí trong Ban bí thư Trung ương Đoàn cùng 981 đại biểu đại diện cho hàng triệu đoàn viên thanh niên trên khắp mọi miền tổ quốc và ở nước ngoài đã báo cáo với Bác những việc đã làm được trong nhiệm kỳ 2017-2022

————
Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi
☎️ Điện thoại: 024.62631737
? Mail: thanhthieunhimedia@gmail.com
?Youtube: https://bit.ly/MusicFair2
? Web: https://truyenhinhthanhnien.com.vn
❤️ Fanpage: https://www.facebook.com/GT.tonghop1
————
#thanhnienso #thanhnienchuyendoiso #truyenthongthanhthieunhi