Đẩy mạnh chuyển đổi số các hoạt động Đoàn tại Đăk Nông

Năm 2023, với chủ đề “ Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh Đăk Nông đã đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với nội dung trọng tâm này, trong 6 tháng qua, các phong trào, hoạt động của tuổi trẻ Đắk Nông tiếp tục diễn ra sôi nổi, hiệu quả, khẳng định vai trò của thanh niên trong xã hội.
————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair