IFRAME SYNC

Di dân đô thị có hệ quả gì?

Dưới tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa đất nước, di dân nông thôn – thành thị ở Việt Nam những năm gần đây diễn ra mạnh mẽ. Quá trình này có những tác động sâu sắc đến sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam: một mặt, tạo ra sự cân bằng về lực lượng lao động giữa thành thị và nông thôn, người lao động có thêm thu nhập để nâng cao mức sống của bản thân và gia đình, có cơ hội để học tập và phát triển; mặt khác, lại gây ra tình trạng thiếu hụt lao động ở nông thôn vào những thời điểm thu hoạch mùa màng, tạo ra sức ép đối với các thành phố lớn…

——————–
Chương trình được sản xuất bởi Truyền hình Thanh niên, đăng tải lại trên các kênh thông tin liên quan của Truyền hình Thanh niên.
Xem thêm các video thông tin bổ ích của Truyền hình Thanh niên tại các kênh thông tin sau:
● Fanpage Truyền hình Thanh niên: https://www.facebook.com/GT.tonghop1/
● Trang Youtube Truyền hình Thanh niên: http://bit.ly/truyenhinhthanhnien
——————–
#THTN_Cẩmnang #THTN_Chuyểnđộng #THTN #táichế #TruyềnHìnhThanhNiên #THTN_PhátsóngVTV1 #HòhẹnvớiĐoàn #Livestream #ThanhniênChuẩn #Nhânvật #Giảitrí #Âmnhạc #Cuộcthi
IFRAME SYNC