IFRAME SYNC

Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ Hành động của Đoàn”

Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ – Hành động của Đoàn” được kết nối với hơn 11 nghìn điểm cầu trong và ngoài, thu hút hơn 9,2 triệu lượt ĐVTN tiếp cận trên các nền tảng trực tuyến. Trong gần 3 tiếng đồng hồ, đã có 573 câu hỏi được Ban Bí thư T.Ư Đoàn trả lời trực tiếp và trực tuyến trên website của Diễn đàn, trong số hơn 3.500 câu hỏi được gửi tới Diễn đàn.

————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/Congthongtinthanhnienso
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
————-
Hotline: 036 737 58 58
Email: thanhthieunhimedia@gmail.com
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

IFRAME SYNC