Đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động của tỉnh Đoàn Gia Lai

Với chủ đề Chuyển đổi số trong các hoạt động Đoàn, năm 2023, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội đã tích cực, chủ động, tiên phong tham gia vào quá trình xây dựng chính phủ số, xã hội số; nâng cao năng lực số cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phát huy thanh niên – là lực lượng xung kích, tích cực trong việc đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Kết quả toàn tỉnh có 1233 tổ chuyển đổi số cộng đồng do cán bộ Đoàn làm nòng cốt; số hóa dữ liệu 10 di tích lịch sử, văn hóa, địa chỉ đỏ; thành lập 19 mô hình tổ dân phố điện tử tại các xã, phường trên địa bàn Thành phố Pleiku. Phối hợp hỗ trợ hơn 276.200 bà con nhân dân cài đặt ứng dụng VneID mức độ 2, với sự tham gia của hơn 15.000 đoàn viên.

Cùng với đó, các phong trào, chương trình, chiến dịch trọng điểm như Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, phong trào Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới… tiếp tục được đẩy mạnh. Qua đó đã thực hiện 03 công trình thanh niên cấp tỉnh, 74 công trình thanh niên cấp huyện, 615 công trình thanh niên cấp cơ sở… với tổng trị giá các công trình, phần việc, hoạt động hơn 7,4 tỷ đồng. Qua đó đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2024, với chủ đề công tác: “Năm Thanh niên tình nguyện”, các cấp bộ Đoàn – Hội trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ và 13 chỉ tiêu trọng tâm trong năm, đẩy mạnh các phong trào, các chương trình đồng hành với thanh niên; thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức của Đoàn, đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong công tác tình nguyện và chuyển đổi số.
————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair