IFRAME SYNC

Đồng Nai: Nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm trong đoàn viên thanh niên

Rate this post

Ngày 18/7/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Uỷ ban Hội tỉnh Đồng Nai đã khởi động Chương trình Tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm trong đoàn viên thanh niên năm 2023. Trong ngày, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức 02 lớp tuyên truyền tại huyện Long Thành và huyện Trảng Bom thu hút sự tham gia của hơn 400 đoàn viên, thanh niên. Chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức tại các huyện, thành phố còn lại trên địa bàn tỉnh trong tháng 7/2023.

Thông qua Chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Uỷ ban Hội tỉnh mong muốn các bạn đoàn viên, thanh niên sẽ có được nhận thức đúng đắn, đầy đủ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tình hình tệ nạn xã hội đặc biệt là tệ nạn HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm thời gian qua. Từ đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí, hành động; nâng cao cảnh giác, chủ động, tích cực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm từng bước kìm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, mại dâm và đại dịch HIV/AIDS góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Nguồn: Tỉnh đoàn Đồng Nai

————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1/
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
● Website:

Trang chủ


https://www.vivote.vn/
————-
Hotline: 036 737 58 58
Email: thanhthieunhimedia@gmail.com
————-
#nhipsongtre#thanhnienso#musicfair

IFRAME SYNC