IFRAME SYNC

Gia Lai lan tỏa việc tuyên dương và nhân rộng chuyện người tốt, việc tốt

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc phát hiện người tốt, việc tốt và biểu dương, khen thưởng kịp thời để động viên, khuyến khích người khác cũng làm như vậy.

Theo Bác Người tốt ở đâu cũng có, ở bất cứ lứa tuổi, công việc nào cũng có. Càng có nhiều người tốt, việc làm tốt thì cái xấu, cái ác càng bị lấn át, càng ít đi; cái tốt đẹp, tươi sáng càng nhiều lên.

Việc Tôn vinh những việc làm tiêu biểu, con người tiêu biểu là cách làm hiệu quả để xây dựng cuộc sống mới, ấm no, hạnh phúc
————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

IFRAME SYNC