IFRAME SYNC

Gia Lai quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở

Để công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tại địa phương thật sự vững mạnh, hiệu quả, ngoài việc chủ động sáng tạo cách thức, nội dung sinh hoạt hấp dẫn để thu hút, đoàn kết tập hợp thanh niên tham gia vào tổ chức, thì công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ Đoàn ở cơ sở đóng vai trò rất quan trọng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của cán bộ Đoàn, trong nhiều năm lại đây, công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, đào tạo đội ngũ này được Tỉnh đoàn Gia Lai đặc biệt quan tâm.

Cùng với công tác xây dựng quy hoạch cán bộ, thời gian qua Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ, nhất là chương trình tập huấn cho Bí thư, Phó bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn. Theo đó, 100% cán bộ Đoàn cơ sở được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội.

Riêng từ đầu năm 2023 đến nay, Tỉnh đoàn Gia Lai đã tổ chức 2 lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho trên 200 Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đây hầu hết là đội ngũ cán bộ đoàn mới được bầu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Tham gia lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở được hướng dẫn kỹ năng, phương pháp tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; vai trò của Bí thư Đoàn cấp xã đối với hoạt động của các liên đội tại địa phương; công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật của Đoàn; hướng dẫn sử dụng các nghiệp vụ trên phần mềm quản lý đoàn viên; các chương trình tín dụng chính sách, công tác quản lý vốn vay nhận ủy thác…Ngoài ra, khi tham gia lớp tập huấn đội ngũ cán bộ đoàn còn được trang bị một số kỹ năng công tác câu lạc bộ, đội, nhóm; dã ngoại và thực hành; trại; công tác thanh niên… Đồng thời, các học viên cũng được trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên ở các địa phương trong tỉnh. Đây là cơ hội giúp đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở giao lưu học hỏi, trao đổi và bổ sung kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ để từ đó làm tốt hơn công tác đoàn ở địa phương.

Nhận định hoạt động đoàn ở mỗi địa phương không giống nhau, trình độ cán bộ đoàn cũng khác nhau, vì vậy Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng như đội ngũ giảng viên đã nghiên cứu đưa ra những bài giảng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của đội ngũ cán bộ đoàn ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ đoàn cơ sở.

Với việc quan tâm, đầu tư nâng cao chất lượng cán bộ đoàn cơ sở, các phong trào, hoạt động không chỉ dừng lại ở những hoạt động, phong trào bề nổi mà đã từng bước đi vào thực chất các vấn đề mà đoàn viên, thanh niên hiện nay đang thiếu, đang cần. Khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất cũng như nhân lực mà mỗi cán bộ đoàn đều có phương pháp tập hợp thanh niên hiệu quả, sáng tạo. Chính vì thế, tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian qua luôn đạt và vượt chỉ tiêu. Để không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, đặc biệt là cán bộ đoàn cơ sở, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp quản lý.

Với bản lĩnh, sự tự tin và không ngừng học hỏi, sáng tạo, nâng cao kỹ năng cũng như kiến thức của đội ngũ cán bộ đoàn mà chất lượng công tác Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn tỉnh không ngừng được nâng cao. Góp phần khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn và lực lượng thanh niên trong thời kỳ mới: Tiên phong- chủ động – sáng tạo, không ngừng phát huy thế mạnh của tuổi trẻ, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh./.
————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

IFRAME SYNC