IFRAME SYNC

Góp ý dự án Luật Thanh niên sửa đổi năm 2019

Sau 13 năm ban hành và có hiệu lực pháp luật từ 01/07/2006, Luật Thanh niên đã tạo được cơ sở pháp lý cho việc chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thanh niên; đồng thời có tác động tích cực đối với những phong trào của thanh niên.
Năm 2019, Trung ương Đoàn Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam cùng Bộ Nội vụ và các đơn vị liên quan đã tham gia hội nghị phản biện xã hội để sửa đổi Luật Thanh niên. Đây là cơ hội để hoàn thiện hệ thống chính sách, luật pháp đối với thanh niên và phù hợp trong thời đại mới; đồng thời chỉnh sửa cụ thể về vai trò của Nhà nước, của Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam.
——————–
Chương trình được sản xuất bởi Truyền hình Thanh niên, đăng tải trên các kênh thông tin liên quan của Truyền hình Thanh niên mỗi tuần.
Xem thêm các video thông tin bổ ích của Truyền hình Thanh niên tại các kênh thông tin sau:
● Fanpage Truyền hình Thanh niên: https://www.facebook.com/GT.tonghop1/
● Trang Youtube Truyền hình Thanh niên: http://bit.ly/truyenhinhthanhnien
——————–
#THTN_PhátsóngVTV1 #THTN #TruyềnHìnhThanhNiên #THTN_Chuyểnđộng #THTN_Cẩmnang #HòhẹnvớiĐoàn #Livestream #ThanhniênChuẩn #Nhânvật #Giảitrí #Âmnhạc #Cuộcthi
IFRAME SYNC