IFRAME SYNC

Hà Nội: Thiết thực “phiên chợ điện tử” của thanh niên

Rate this post

Với mục đích đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế số, hỗ trợ các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), sản phẩm làng nghề của địa phương, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai mô hình “phiên chợ điện tử” livestream bán sản phẩm OCOP.

Mô hình bước đầu đã đem lại kết quả thiết thực, góp phần vào việc xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội.

Nguồn: Thành Đoàn Hà Nội

————-

  • Fanpage:

https://www.facebook.com/NhipSongTre01

https://www.facebook.com/thanhnienso1/

https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/

  • Youtube:

https://www.youtube.com/@musicfair3679

https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448

————-

Hotline: 036 737 58 58

Email: thanhthieunhimedia@gmail.com

————-

#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

 

 

 

 

 

 

IFRAME SYNC