IFRAME SYNC

Hành trình 93 năm vẻ vang tuổi trẻ Trà Vinh

Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, với khí thế quyết tâm của tuổi trẻ, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, của Đoàn, tuổi trẻ Trà Vinh trong hành trình 93 năm xây dựng và phát triển luôn không ngừng cống hiến sức trẻ vì sự tiến bộ của quê hương, giàu mạnh của đất nước với khẩu hiệu “Dựng xây – Kế thừa – Phát triển”
————-
● Fanpage:
https://www.facebook.com/NhipSongTre01
https://www.facebook.com/thanhnienso1
https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/
● Youtube:
https://www.youtube.com/@musicfair3679
https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448
————-
#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

IFRAME SYNC