IFRAME SYNC

Hậu Giang: Tích cực triển khai chữ ký số công cộng cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh

Rate this post

Sau gần 01 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TĐTN-PT ngày 16/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về triển khai chữ ký số công cộng cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc đã tích cực phối hợp với VNPT Hậu Giang và chi nhánh VNPT tại các địa phương trong tỉnh triển khai nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh việc cấp phát chữ ký số công cộng cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tại các địa phương, đơn vị.

Cụ thể, các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc đã phối hợp chặt chẽ với VNPT tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên. Các hoạt động này thu hút đông đảo cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia, giúp nâng cao nhận thức về lợi ích của chữ ký số, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số.

Theo đó, Kế hoạch được phát động từ tháng 8 đến ngày 31/10/2023, phấn đấu 100% cán bộ Đoàn chuyên trách và 60% đoàn viên, thanh niên được cấp chữ ký số công cộng theo chỉ đạo của tỉnh.

Với tinh thần đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên đăng ký, sử dụng chữ ký số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong tổ chức Đoàn và trong thanh niên toàn tỉnh.

Nguồn: Tỉnh Đoàn Hậu Giang

————-

  • Fanpage:

https://www.facebook.com/NhipSongTre01

https://www.facebook.com/thanhnienso1/

https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/

  • Youtube:

https://www.youtube.com/@musicfair3679

https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448

————-

Hotline: 036 737 58 58

Email: thanhthieunhimedia@gmail.com

————-

#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

 

 

IFRAME SYNC