Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện và giám sát thực hiện luật, chính sách phát triển thanh niên

Dự án VNM10P01 đã được phê duyệt nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện và giám sát thực hiện luật, chính sách phát triển thanh niên toàn diện; đồng thời, thúc đẩy sự tham gia của thanh niên,. Buổi Lễ khởi động Dự án chính thức được tổ chức tại Bộ Nội vụ với sự tham gia của đại biểu đại diện các cơ quan, gồm: Bộ Nội vụ; Ủy Ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Bộ Giáo dục và Đào tạo; các bộ, ngành trung ương có liên quan; các cơ quan Liên hợp quốc và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Dự án hướng tới thực hiện mục tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030; để phát triển toàn diện thanh niên cần chú trọng vào các lĩnh vực: giáo dục đạo đức, lối sống; đào tạo nghề, tạo việc làm; nâng cao trình độ văn hóa, sức khỏe và kỹ năng sống nhằm phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đồng thời thúc đẩy và phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đầu tư phát triển thanh niên toàn diện trong những năm tới sẽ mở ra những cơ hội cho Việt Nam tận dụng thời kỳ dân số vàng trong phát triển kinh tế – xã hội.

Với tổng kinh phí 3,1 triệu đô la Mỹ, Dự án này hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật cho Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện và giám sát thực hiện các chính sách về phát triển thanh niên toàn diện. Dự án sẽ được triển khai trong 5 năm, từ năm 2022 đến năm 2026. Thời gian thực hiện Dự án phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam, cũng như các chiến lược, kế hoạch phát triển thanh niên của Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan. Trong quá trình triển khai Dự án, Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam sẽ hỗ trợ Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan triển khai, giám sát hiệu quả việc thực hiện Luật Thanh niên và các chính sách, pháp luật về thanh niên; triển khai các chương trình nhằm thúc đẩy phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam, đặc biệt là các thanh niên dễ bị tổn thương

………………..
Chương trình được sản xuất bởi Truyền hình Thanh niên, đăng tải trên các kênh thông tin liên quan của Truyền hình Thanh niên mỗi tuần.
Xem thêm các video thông tin bổ ích của Truyền hình Thanh niên tại các kênh thông tin sau:
● Fanpage Truyền hình Thanh niên: https://www.facebook.com/GT.tonghop1/
● Trang Youtube Truyền hình Thanh niên: http://bit.ly/truyenhinhthanhnien
——————–
#THTN_Chuyểnđộng #THTN #TruyềnHìnhThanhNiên #THTN_PhátsóngVTV1 #THTN_Cẩmnang #HòhẹnvớiĐoàn
#Livestream #ThanhniênChuẩn #Nhânvật #Giảitrí #Âmnhạc #Cuộcthi #Tôithayđổi.