Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ tư, khóa XII tại Thủ đô Hà Nội

Trong 1,5 ngày từ mùng 4-5 /1 /2024, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Hội nghị
Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ tư, khóa XII. Đồng chí Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư TƯ Đoàn đồng chủ trì Hội nghị.
Cùng tham dự có các đồng chí: Ngô Văn Cương – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm UBKT T.Ư Đoàn; đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; đồng chí Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.
Tại Hội nghị lần này, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đã thảo luận, cho ý kiến về 08 nội dung gồm: Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2023; Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024; Báo cáo đánh giá 15 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 25 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Tổng kết việc thực hiện Kết luận số 05 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; tiến hành quy trình kiện toàn công tác cán bộ.
Cũng tại Hội nghị này, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành được học tập chuyên đề về “Chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính Nhà nước ở Việt Nam, một số gợi mở đối với tổ chức Đoàn”. Đây là nội dung thiết thực, cần thiết mà tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp cần đặc biệt quan tâm, nắm bắt để có sự lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp trong thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị mình.
——-
Truyền hình Thanh niên – Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Email: thtn.tonghop@gmail.com
Điện thoại: 024-39449471
Website: https://truyenhinhthanhnien.com.vn/​​​​​
Fanpage: https://www.facebook.com/GT.tonghop1/​