IFRAME SYNC

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam mở rộng lần thứ 5

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam mở rộng lần thứ 5, khóa X được tổ chức vào chiều 23/7 theo hình thức trực tuyến, kết nối với 128 điểm cầu trên toàn quốc. Hội nghị đã thảo luận về báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020-2021, trao “Giải thưởng 9/1” cho 10 mô hình, giải pháp, sáng kiến được áp dụng thành công vào thực tiễn công tác Hội.

 

IFRAME SYNC