Hội nghị ban thường vụ, ban chấp hành trung ương đoàn khoá XII

Tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức họp Ban thường vụ Trung ương Đoàn, lần thứ nhất khoá XII

————
Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi
☎️ Điện thoại: 024.62631737
? Mail: thanhthieunhimedia@gmail.com
?Youtube: https://bit.ly/MusicFair2
? Web: https://truyenhinhthanhnien.com.vn
❤️ Fanpage: https://www.facebook.com/GT.tonghop1
————
#thanhnienso #thanhnienchuyendoiso #truyenthongthanhthieunhi