IFRAME SYNC

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN LẦN THỨ 3 KHOÁ XII

Ngày 7/7 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Ban thường vụ TWĐ lần thứ 3, khoá XII, với nhiều nội dung như: thảo luận, xin ý kiến về công tác sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023, đinh hướng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024; kế hoạch triển khai cuộc vận động “ Nghĩa tình biên giới hải đảo” giai đoạn 2022 – 2027, kế hoạch triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ đổi mới” ; kế hoạch triển khai cuộc vận động “ Thanh niên ứng xử văn minh trên không gian mạng”

Hội nghị cũng cho ý kiến về văn kiện và công tác tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia. của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2023 – 2027; Bên cạnh đó hội nghị cho ý kiến các nội dung trình Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ 3, khoá XII gồm: quy định kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thành lập Hội đồng đội Trung ương khoá IX. Hội nghị sẽ kết thúc vào buổi chiều cùng ngày.

————
Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi
☎️ Điện thoại: 024.62631737
???? Mail: thanhthieunhimedia@gmail.com
????Youtube: https://bit.ly/MusicFair2
???? Web: https://truyenhinhthanhnien.com.vn
❤️ Fanpage: https://www.facebook.com/GT.tonghop1
————
#thanhnienso #thanhnienchuyendoiso #truyenthongthanhthieunhi

IFRAME SYNC