IFRAME SYNC

HỘI NGHỊ GIAO BAN QUÝ I CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ, XUẤT BẢN VÀ CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRUYỀN THÔNG THUỘC TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

Rate this post

Mới đây, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban Quý I các cơ quan báo chí, xuất bản và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ truyền thông thuộc Trung ương Đoàn.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Ban phong trào, Văn phòng Trung ương Đoàn; tập thể lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ truyền thông thuộc Trung ương Đoàn.

Hội nghị đã tổng kết và đánh giá việc kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế cần khắc phục trong Quý I; đồng thời, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và đề ra giải pháp thiết thực, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí, xuất bản, đơn vị làm công tác truyền thông thực hiện nhiệm vụ công tác Quý II, năm 2024 được hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị đ/c Nguyễn Minh Triết đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác chuyên môn và chú trọng kiểm soát nội dung; quan tâm thực hiện chuyển đổi số báo chí; việc đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái thù địch cần trực diện hơn, nhanh hơn trên các sản phẩm truyền thông của mình.

Nguồn: Phóng viên tổng hợp

————-

  • Fanpage:

https://www.facebook.com/NhipSongTre01

https://www.facebook.com/thanhnienso1/

https://www.facebook.com/MusicFairYoutube/

  • Youtube:

https://www.youtube.com/@musicfair3679

https://www.youtube.com/@tvnhipsongtre5448

————-

Hotline: 036 737 58 58

Email: thanhthieunhimedia@gmail.com

————-

#nhipsongtre #thanhnienso #musicfair

 

 

 

 

IFRAME SYNC