IFRAME SYNC

Hội nghị góp ý Báo cáo kết quả 15 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết 25

Sáng nay, tại Cơ quan Trung ương Đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả 15 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.
Xác định rõ tầm quan trọng của Nghị quyết và vai trò của tuổi trẻ trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, đồng thời ban hành Chương trình hành động số 56 vào năm 2008 để thực hiện Nghị quyết. 100% tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25 phù hợp với địa phương, đơn vị.
15 năm qua, với những nỗ lực của hệ thống tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 25 đã tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác, trong đó có nhiều bước, nhiều khâu đột phá, mang lại những bước tiến mới về lý luận và thực tiễn, tạo nên động lực thúc đẩy công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phát triển mạnh mẽ.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị quyết; xác định Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa là một trong những đầu mối tham mưu chính, vừa là đối tượng thụ hưởng Nghị quyết, Ban Bí thư Trung ương Đoàn trân trọng những ý kiến từ các chuyên gia, nhà khoa học và các đồng chí nguyên Bí thư thứ nhất, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn qua các thời kỳ. Những góp ý từ hội nghị này sẽ được tiếp thu đưa vào nội dung tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25 để thảo luận, cho ý kiến tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ năm và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ tư vào đầu tháng 01/2024 sắp tới.
——-
Truyền hình Thanh niên – Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Email: thtn.tonghop@gmail.com
Điện thoại: 024-39449471
Website: https://truyenhinhthanhnien.com.vn/​​​​​
Fanpage: https://www.facebook.com/GT.tonghop1/​

IFRAME SYNC