Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI

Chiều ngày 18/9/2023, tại Hà nội, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các đồng chí cựu cán bộ Đoàn, Hội; Hội đồng tư vấn, đồng hành với sinh viên; các chuyên gia, các nhà khoa học, quản lý khu vực miền Bắc, miền Trung góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ XI.
Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; đồng chí Hồ Hồng Nguyên, Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.
Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội XI, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã đề ra yêu cầu và có kế hoạch chuẩn bị cho việc xây dựng nội dung Đại hội XI từ sớm. Đến nay quá trình lấy kiến, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI đã trải qua 11 lần xin ý kiến tại các Hội nghị Ban Thư ký, Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa X.
Những ý kiến góp ý lần này có vai trò rất quan trọng trong việc tham góp các nội dung văn kiện xác lập quan điểm xây dựng Báo cáo chính trị dựa trên nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi trong nhiều nhóm đối tượng.
Dưới góc nhìn sâu sắc của các đại biểu đã có nhiều năm gắn bó với phong trào sinh viên và tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam, những ý kiến thấu hiểu, thiết thực,
mang tính khái quát cao sẽ góp phần hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị có chất lượng, nhất là trong định hướng công tác Hội và phong trào sinh viên giai đoạn tiếp theo.
————
Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi
☎️ Điện thoại: 024.62631737
???? Mail: thanhthieunhimedia@gmail.com
????Youtube: https://bit.ly/MusicFair2
???? Web: https://truyenhinhthanhnien.com.vn
❤️ Fanpage: https://www.facebook.com/GT.tonghop1
————
#thanhnienso #thanhnienchuyendoiso #truyenthongthanhthieunhi